Privacy

Leo Baumann Brandpreventief en Bouwkundig Advies (hierna te noemen Leo Baumann), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 28110312, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Leo Baumann hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en websitebezoekers. De informatie die Leo Baumann verzamelt c.q. verwerkt, wordt dan ook uiterst zorgvuldig behandeld en beveiligd. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Europese en Nederlandse privacywetgeving.

Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Functienaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres en telefoonnummer
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Leo Baumann verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons hebt verstrekt. We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om onze dienstverlening aan te kunnen bieden;
 • voor aan onze dienstverlening verbonden doelen, waaronder het voeren van administratie, beheer van ICT-systemen, beveiliging, de naleving van wettelijke verplichtingen, archivering en het behandelen van verzoeken of klachten;
 • voor marketing- en communicatiedoelen, waaronder het kunnen tonen, beheren en verbeteren van deze website.
 • Leo Baumann bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Leo Baumann verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Uw persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Leo Baumann.

Cookies

Om uw bezoek nóg beter te maken zetten we cookies (en vergelijkbare technieken) in. Hiermee kunnen wij (en derde partijen) uw gedrag op onze website analyseren. U kunt de cookies accepteren door op: ‘OK’ te klikken. Wanneer u cookies uit wilt schakelen dan klikt u op: ‘Details tonen’. Meer informatie over cookies en privacy? U kunt hiervoor contact opnemen met ons via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven.

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: leobaumann.nl

images/logo-referenties/fletcher_hotels-logo.png
images/logo-referenties/hmc-logo.png
images/logo-referenties/logo-rvb.svg
images/logo-referenties/rechtbank_amsterdam-logo.png
images/logo-referenties/rijksmuseum-logo.svg
images/logo-referenties/scheepvaart_museum-logo.png
images/logo-referenties/woonstichting_vooruitgang-logo.png
images/logo-referenties/zuiderzee_museum-logo.png