Brandpreventie en brandveiligheid A-Z

 • 100 % brandscan brandveiligheid bestaande bouwwerken

 • Advisering en bouwplantoetsing Bouwbesluit 2012

 • Advisering/toetsing toepassen gelijkwaardige oplossingen (artikel 1.3 Bouwbesluit 2012): 

  • CFD berekeningen

  • vultijden berekeningen

  • Grote brandcompartimenten conform NEN 6060

 • Bouwplantoetsing en advisering voor voorspoedige verlening van omgevingsvergunning

 • Detachering

 • Inspecties brandveiligheid

 • Opstellen brandoverslagberekening

 • Opstellen gebruiksmelding of gebruiksvergunning brandveilig gebruik (inclusief tekeningen)

 • Opstellen integraal plan brandveiligheid (IPB), conform het model IBB van het CCV

 • Opstellen ontruimingsplan incl. vluchtplattegronden (NEN 1414)

 • Opstellen opvang- en doorstroomcapaciteitsberekening vluchtroutes

 • Second opinion

 • Quickscan brandveiligheid

 • Verscherpt toezicht brandveiligheid tijden de (ver)bouw fase inclusief oplevering

 • VO/DO/Bestek toets onderdeel brandveiligheid voor ontwerp/bouwprojecten

images/logo-referenties/fletcher_hotels-logo.png
images/logo-referenties/hmc-logo.png
images/logo-referenties/logo-rvb.svg
images/logo-referenties/rechtbank_amsterdam-logo.png
images/logo-referenties/rijksmuseum-logo.svg
images/logo-referenties/scheepvaart_museum-logo.png
images/logo-referenties/woonstichting_vooruitgang-logo.png
images/logo-referenties/zuiderzee_museum-logo.png